Het Onderzoeksatelier is de voorbode van het voorgenomen social design proces in de Kempenregio.

Het interactieve, iteratieve proces dat voorzien is, bestaat uit diverse fases:

  1. de idee fase  – wat: schrijven projectplan –  hoe: brainstorm + gezamenlijk document opstellen – met wie: visionairen uit de regio van overheden, bedrijven, instellingen en onderwijs  – doel: condities voor cocreatie
  2. de kennis fase –  wat: verhalen + scenario’s ophalen – hoe: synthese van beleid + trend-analyse – met wie: Campina Collectief – doel: kennis maken: feiten + cijfers hoofdthema’s + achtergronden
  3. de droomfase – wat: beelden voor 2100 – hoe: ontwerpend onderzoek / social design – met wie: samenwerkingsverbanden + netwerken – doel: verbeelding zonder censuur
  4. de doe fase – wat: handboek + piloot projecten – hoe: nieuwen typologieën uitwerken – met wie: burgers + beleidsmakers + strategen van alle gemeenten + bedrijven + instellingen – doel: uitwerken selectie dromen
  5. de adoptiefase – wat: intentieverklaring –  met wie: alle gemeenten bedrijven instellingen – doel: borging
  6. de nazorgfase – wat: publicatie + verslag – met wie: Campina Collectief – doel: evaluatie

Gaandeweg is besloten om nu al te starten met het social design proces. Het doel daarvan is om prikkelende beelden te presenteren, die de beleidsagenda’s van partijen in de Kempen illustreren. Daarmee kunnen we verduidelijken wat de opbrengst van dit ontwerpend onderzoek voor deze partijen kan zijn. Zo kan het draagvlak voor een grootschaligere aanpak worden vergroot.

B0AX04oIQAACkwyIndien dit eerste Onderzoeksatelier resulteert in voldoende draagvlak voor vervolgstappen, zullen we de oorspronkelijke opzet van het hoofdonderzoek gezamenlijk met de regio evalueren, de doelstellingen bijstellen en de aanpak herformuleren.

Voor meer info over de oorspronkelijke onderzoeksopzet verwijzen we u naar de downloadpagina.