In januari 2015 zal gestart worden met het onderzoeksatelier Campina Collectief. Het atelier duurt een half jaar, tot juli 2015.

Het Onderzoeksatelier staat open voor middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, post-hoger beroeps-, hogeschoolstudenten en universitaire studenten of recent afgestudeerden in Ruimtelijke Ordening, Planologie, Geografie, Landbouw, Agro- en biotechnologie, Watermanagement, Milieu, Bos- en natuurontwikkeling, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte, Vrijetijdseconomie, Stedenbouw, Architectuur, Mobiliteit en Logistiek, Design, Kunsten, Geodesign, Cartografie , Stad- en streekontwikkeling, Economie, of een andere studie.

Er wordt collectief gewerkt aan de opgaven. Elk team bestaat uit 3 à 4 personen van verschillende opleidingen. Je taak in het team hangt af van je opleidingsniveau en je ervaring.

Praktijkstage voor 3e jaars studenten Middelbaar Beroepsonderwijs
Je bent lid van multidisciplinair team bestaand uit studenten en net afgestudeerden van diverse niveaus
1. CAD-/GIS-Werkzaamheden:
a. ondergronden van diverse gemeenten aaneen lassen
b. Ondergronden opwerken (overmaat aan gegevens eruit filteren)
c. Lagenkaarten maken t.b.v. analyse

2. Veldwerk: beeldverslagen, inventarisaties en interviews e.d.

3. Visualisatie analysefase:
a. Beleidskaarten in één stijl na- en aaneen tekenen
b. Bewerkingen van CAD-tekeningen met illustrator en photoshop
c. Maken van info-graphics van geanalyseerde data.

4. Visualisatie ontwerpfase:
a. Doorsnedes van het landschap
b. Photoshoppen toekomstbeelden
c. Handgeschetste schema’s en diagrammen uittekenen
d. Posters en boekjes opmaken in Indesign
e. Huisstijl project doorvoeren in het werk van de verschillende ontwerpteams

5. alle leden van het team denken natuurlijk mee over de visievorming en toekomstbeelden. Ook al ben je als MBO-ers hier niet uitgebreid in geschoold, juist jij kunt misschien wel nieuwe ideeën opwerpen.

Praktijkstage voor 3e jaars studenten Hoger Beroepsonderwijs
Je bent Lid van multidisciplinair team bestaand uit studenten en net afgestudeerden van diverse niveaus
1. Literatuurstudie, veldwerk
2. Data-, trend- en beleidsanalyse
3. Ruimtelijke (lagenbenadering) en typologische analyse
4. Maken van infographics
5. Ontwerp (zie onder) aan een gebied (vanuit de locatiekenmerken), een thema, of een nieuwe typologie (los van de ondergrond)

Afstudeerstage voor 4e jaars studenten Hoger beroepsonderwijs of Wetenschappelijk onderwijs
Zelfstandig, in een duo, of – met goedkeuring van je afstudeerbegeleider – in een multidisciplinaire team
Je bereidt een opgave voor en je maakt een eindproduct cf. eisen opleiding: ontwerp/onderzoek. Opties:

1. Je gaat het project in met open vizier en volgt de agenda van burgers en ondernemers.
a. Analyse via deskresearch en veldwerk: fotografie en inzetten andere zintuigen en media, interviews
b. Social Design, met burgers en ondernemers
c. Meeting over je werk met deze burgers en ondernemers
d. Uitwerking van een selectie in een ontwerp
e. Adoptie van jullie idee/ontwerp: uitvoering door een groep burgers

2. Of je kiest op voorhand, uit de lijst.

Werkervaringsplaats voor afgestudeerden en/of student AvB
Je bent teamleider van het multidisciplinaire team van MBO- en HBO-studenten.
In een team werk je aan een van onderstaande opdrachten. Je maakt gebruik van Social Design methodieken, je verwerkt het geleerde uit lezingen en workshops. Je reflecteert op de verschillen tussen Nederland en België, qua cultuur, planningstraditie, regelgeving en financieringsmodellen.

 

Praktische zaken

De locatie van het Onderzoeksatelier is de Spoorzone in Tilburg, in het Midpoint Centre for Social Innovation. Er zijn 8 flexplekken. De atelierruimte is dagelijks beschikbaar. We delen de ruimte met diverse andere werkers met relevante kennis over het gebied, de opgaven en met relevante netwerken.
De dagelijkse leiding is in handen van buro plot, die het atelier organiseert, aanstuurt en begeleidt. Een landschapsarchitect verzorgt 3 intensieve workshops voor de hele groep. Er zullen gastdocenten komen van participerende bedrijven, instellingen en overheden voor specifieke thema’s. Er worden lezingen georganiseerd en specifieke begeleiders benaderd, als input voor het onderzoek.
Op 4 december 2014 vindt er een kick off plaats, waarna kandidaten die willen starten in januari zich kunnen aanmelden tot half december. Met 12 deelnemers is het atelier bezet, met een uitloop tot 15 deelnemers afhankelijk van de teamsamenstelling. Er zijn per 1 januari al 7 deelnemers en 4 kandidaat-deelnemers; een aantal daarvan doet mee tot april. Dan zijn er weer plaatsen vrij. Minimale periode voor deelname is 3 maanden. Instroom is dus mogelijk tot 1 april 2015. Minimale tijdbesteding is 2 dagen per week. Deze tijd is flexibel in te vullen en kan (deels) thuis worden ingevuld. Alles gaat in overleg met de begeleiders en de “floormanager”. We moeten wel een Collectief gaan vormen dus je geregelde aanwezigheid is voornaam. Bovendien zijn er stagiaires die fulltime aanwezig zijn en die gevoed moeten worden.
Er is vooralsnog geen onkostenvergoeding beschikbaar. Het atelier is een onbetaalde klus voor alle deelnemers én begeleiders. We bieden je een internationale, interdisciplinaire, innovatieve werkervaring. Aan het eind van het atelier sluiten we af met een symposium dat met de opdrachtgevers en de architectuurcentra in de regio organiseren. We maken bovendien een online publicatie waarin je werk wordt opgenomen. Je krijgt na afloop een persoonlijke referentiebrief waar instaat wat jou competenties zijn en welke specifieke bijdrage je hebt geleverd.

Download hier alle informatie.